1. Câble Tekbox N-mâle à SMA-mâle

  28.88 28,88 € Hors TVA

 2. Câble SMA-mâle à SMA-mâle

  2.44 2,44 € Hors TVA
  215 mm, RG-174, 50 Ω En savoir plus

 3. Câble N-mâle à N-mâle

  12.4 12,40 € Hors TVA
  N-mâle à N-mâle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 4. Câble N-mâle à N-mâle

  16.53 16,53 € Hors TVA
  N-mâle à N-mâle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 5. Câble N-mâle à N-mâle

  24.79 24,79 € Hors TVA
  N-mâle à N-mâle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 6. Câble N-mâle à N-mâle

  12.4 12,40 € Hors TVA
  N-mâle à N-mâle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 7. Câble N-mâle à N-mâle

  16.53 16,53 € Hors TVA
  N-mâle à N-mâle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 8. Câble N-mâle à N-femelle 50 cm

  12.4 12,40 € Hors TVA
  N-mâle à N-femelle, 50 cm, 6 GHz, <1,2 VSWR. En savoir plus

 9. Câble BNC-mâle à SMA-mâle de 3 GHz

  20.66 20,66 € Hors TVA
  RG316, 1 m En savoir plus

 10. Câble BNC-mâle à BNC-mâle

  4.09 4,09 € Hors TVA
  Câble coaxial (mâle-mâle), 50/100 cm, 50 &ohm En savoir plus